Cenník odvozu odpadu

do 4 ton


 • Zmiešaný odpad do 4m3
 • Zmiešaný odpad do 6m3
 • Zmiešaný odpad do 13m3
 • Stavebný odpad do 4m3
 • Betón do 4m3
 • všetky ceny budú spresnené po telefonickej objednávke
 • Dovoz štrku, piesku, zeme a stavebného odpadu dohodou
 • ponúkame na prenájom UNC nakladač - prenájom na deň 150 Euro, na 1 hodinu 25 Euro

do 10 ton


 • Zmiešaný odpad do 5m3
 • Zmiešaný odpad do 8m3
 • Stavebná suť do 5m3
 • Stavebná suť do 8m3
 • Objemný odpad do 8m3
 • všetky ceny budú spresnené po telefonickej objednávke
 • Dovoz štrku, piesku, zeme a stavebného odpadu dohodou
 • ponúkame na prenájom UNC nakladač - prenájom na deň 150 Euro, na 1 hodinu 25 Euro

Stavebý odpad: betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika, suť, ...
Objemný odpad: plasty, obaly, drevo, komunálny, ...

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.