Cenník odvozu odpadu

do 4 ton


 • Zmiešaný odpad do 4m3 130 Euro
 • Zmiešaný odpad do 6m3 140 Euro
 • Zmiešaný odpad do 13m3 230 Euro
 • Stavebný odpad do 4m3 120 Euro
 • Betón do 4m3 100 Euro
 • Drevo do 6m3 100 Euro
 • Dovoz štrku, piesku, zeme a stavebného odpadu dohodou
 • ponúkame na prenájom UNC nakladač - prenájom na deň 150 Euro, na 1 hodinu 25 Euro

do 10 ton


 • Zmiešaný odpad do 5m3 150 Euro
 • Zmiešaný odpad do 8m3 160 Euro
 • Stavebná suť do 5m3 150 Euro
 • Stavebná suť do 8m3 180 Euro
 • Objemný odpad do 8m3 160 Euro
 • Betón do 5m3 140 Euro
 • Dovoz štrku, piesku, zeme a stavebného odpadu dohodou
 • ponúkame na prenájom UNC nakladač - prenájom na deň 150 Euro, na 1 hodinu 25 Euro

Stavebý odpad: betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika, suť, ...
Objemný odpad: plasty, obaly, drevo, komunálny, ...

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.